Vacature

9 november 2018
Vestiging Obbicht

Medewerker technische dienst


De medewerker TD onderhoudt het machinepark, het gebouw en de (elektrotechnische) installatie en verhelpt storingen. De medewerker TD is verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden en het verhelpen van storingen en bij de oplevering hiervan. De medewerker TD rapporteert aan de directie en maakt deel uit van het HACCP-team. Op uitnodiging maakt de medewerker TD deel uit van het Validatie-team.
Het correctieve en preventieve onderhoud wordt voornamelijk door de technische dienst uitgevoerd. Tevens zijn er onderhoud- en storingscontracten afgesloten met de leveranciers van de installaties en machines. Storingen en onderhoud worden schriftelijk vastgelegd in ERP of logboek.Tevens houdt de technische dienst in ERP een voorraadadministratie bij van reserve en gebruikte onderdelen en materialen.

Werken op maandag t/m vrijdag met  (van 4.00 tot 13.00 uur) of (van 08.00 - 17.00 uur). Bij vakanties en in weekenden evt. soms met wachtdienst. 

Belangrijke taken van de medewerker TD zijn:
• het in acht nemen van geldende regelgeving welke van toepassing is op uit te voeren werkzaamheden, vooral op het gebied van veiligheid
• het inlichten van de directie bij (dreigende) gevaarlijke situaties
• het opstellen en bijwerken van een preventief onderhoudsplan
• het uitvoeren van controlerondes en vastleggen van de bevindingen op de voorgeschreven lijsten
• het voorkomen van storingen met productiestilstand
• het registreren van storingen en uitgevoerd onderhoud
• het inplannen en laten uitvoeren van onderhoud door derden volgens onderhoudscontracten (of op regiebasis) en bedrijfsregels (bijv. de regels m.b.t. het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden)
• het inkopen van materialen en onderdelen t.b.v. het correctieve en preventieve onderhoud (volgens de inkoopprocedure)
• het aanmaken van bestelbonnen hiervoor en het controleren en accorderen van bijbehorende pakbonnen en facturen
• het in- en uitboeken in ERP van nieuwe of gebruikte materialen of reserveonderdelen d.m.v. scannen of handmatige invoer
• het adviseren van de directie m.b.t. uitbreiding en innovatie van (onderdelen van) het bedrijf
• het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voor het bedrijf relevante (elektro)techniek
• het bijwonen van vergaderingen van het HACCP-team en op uitnodiging van het Validatie-team
• het bijhouden van het milieulogboek

Speciale bevoegdheden:
• het stil leggen van (delen van) de productie en veiligstellen daarvan indien een apparaat of installatie kapot dreigt te gaan, indien er een milieubedreigende situatie dreigt te ontstaan of indien er een risico bestaat voor de volksgezondheid
• het bestellen van materialen, onderdelen of gereedschappen tot een bedrag van max. €500.00.
• het inschakelen van de hulp van of het vragen van advies aan een extern bedrijf, indien een storing niet opgelost kan worden

Alle vacatures